Đặt banner 324 x 100
Mua Points qua ngân hàng (10,000 đồng = 1,000 )
Thẻ tín dụng / ghi nợ quốc tế
Thanh toán bằng thẻ / tài khoản ngân hàng (ATM nội địa/quốc tế)