Đặt banner 324 x 100

Thị giác máy 2D cognex IS7600C-363-50Thị giác máy 2D cognex IS7600C-363-50

24VDC; Color; 640x480pixel, 800x600pixel, 0.3MP, 0.5MP; 100fps; Số tín hiệu đầu ra: 4 XEM THÊM  [CÓ SẴN - GIAO NGAY]

Sản phẩm tham khảo:
  1. Thị giác máy 2D COGNEX IS2000C-130-40-L282
  2. Thị giác máy 2D COGNEX IS7802C-373-50-DEM
  3. Thị giác máy 2D COGNEX IS2001C-230-40-L28
  4. Thị giác máy 2D COGNEX IS2001M-353-40-000
  5. Thị giác máy 2D COGNEX IS2000M-230-40-000

Thông tin liên hệ:
Website: https://baa.vn
Email: daipq@baoanjsc.com.vn
SĐT: 0936592556
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bảo An (Bảo An Automation) hiện là nhà phân phối của AUTONICS, OMRON, QLIGHT, SCHNEIDER, IDEC, HANYOUNG, LS, FUJIYA, HIMEL, FUJI, MITSUBISHI, KDE, MAKITA, BOSCH, KILEWS, SEHAN, DONGIL, COGNEX, HIOKI, BANDO.
 

Thông tin liên hệ


: daipq.baoanjsc
:
:
:
: