Đặt banner 324 x 100

Học Tiếng trung cùng Atlantic Từ Sơn


Tiếng Trung Atlantic Từ Sơn – Chủ đề nghề nghiệp
Từ vựng tiếng Trung :
Luật sư Lǜ shī
Đầu bếp Chúzi, chú shī 厨子,
Người làm bánh mỳ Miàn bāo shī 面包
Phục vụ bồi bàn Shì zhě 侍者
Phục vụ bồi bàn (nữ) Nǚ fúwù shēng 女服
Người giết mổ, đồ tể Tú fū 屠夫
Nhân viên văn phòng Bàn shì yuán 办事员
Nhân viên đánh máy Dǎzì yuán 打字
Thư ký Mì shū
….
Giới thiệu Nghề nghiệp bằng tiếng Trung
 
你家是住在附近
Nǐ jiā shì zhù zài fùjìn ma?
Nhà anh ở gần đây đúng không?
是的,我家住的是高层公寓
Shì de, wǒ jiāzhù de shì gāocéng gōngyù.
Vâng, nhà tôi ở chung cư cao tầng.
你一个人住
Nǐ yīgè rén zhù ma?
Anh sống một mình à?
不是,还有爸爸,妈妈和哥哥
Bùshì, hái yǒu bàba, māmā hé gēgē.
Không ạ, còn có bố mẹ và anh trai tôi.
你爸妈是干什么的
Nǐ bà mā shì gànshénme de?
Bố mẹ anh làm nghề gì?
TS1: 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh (0973.825.167)
TS2: Đối diện cây xăng Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
(0389.431.182)