Đặt banner 324 x 100

Từ vựng tiếng Hàn về trái cây


Từ vựng tiếng Hàn về trái cây nhé!

 1. 파파야: Quả đu đủ
 2. 리치: Quả vải
 3. 체리: Quả anh đào
 4. 키위: Quả kiwi
 5. 잭과일: Quả míttu-vung-tieng-han-ve-trai-cay
 6. 코코넛: Quả dừa
 7. 무화과: Quả sung
 8. 석류: Quả lựu
 9. 오이: Quả dưa chuột
 10. 고추: Quả ớt
 11. 토마토: Quả cà chua
 12. 금귤: Quả quất
 13. 밀크과일: Quả vú sữa
 14. 서양자두: Quả mận
 15. 망고: Quả xoài 
 16. 아부카도: Quả bơ
 17. 롱안: Quả nhãn
 18. 사보체: Quả hồng xiêm 
 19. 포멜로: Quả bưởitu-vung-tieng-han-ve-trai-cay
 20. 살구: Quả mơ
 21. 반석류: Quả ổi
 22. 수박: Quả dưa hấu
 23. 레몬: Quả chanh
 24. 곶감: Quả hồng khô
 25. 감: Quả hồng
 26. 체리: Quả anh đào
 27. 복숭아: Quả đào
 28. 오렌지: Quả cam
 29. 딸기: Quả dâu tây
 30. 청포도: Nho xanhtu-vung-tieng-han-ve-trai-cay
 31. 포도: Quả nho
 32. 파인애플: Thơm
 33. 구아바: Ổi
 34. 옥수수: Bắp
 35. 망고스틴: Măng cụt
 36. 두리안: Sầu riêng
 37. 람부탄: Chôm chôm
 38. 용과: Thanh long
 39. 자몽: Bưởi
 40. 배: Lê
 41. 사과: Táo
 42. 귤: Quýt