Đặt banner 324 x 100

Kích thước tiêu chuẩn của bãi giữ xe máy


Mỗi vị trí đều quy định về diện tích bãi đỗ xe máy khác nhau

Công trình ở nhà cao tầng, chung cư tính 2 xe máy/1 hộ với tiêu chuẩn diện tích 3m2/xe và 1 xe đạp/hộ với tiêu chuẩn diện tích 0,9m2/xe. 

Công trình khách sạn, kích thước được tính cũng giống với các tính công trình văn phòng. 

Công trình nhà hàng: (Tổng diện tích sàn sử dụng/ 1,5m2/ 1người) x 50% x 3m.

Công trình siêu thị, cửa hàng lớn, trung tâm hội nghị, triển lãm, trưng bày: (Tổng diện tích sử dụng/10) x 70% x 3m2 

Công trình văn phòng, kích thước bãi đỗ xe máy được tính như sau (Tổng diện tích sử dụng/10) x 70% x 3m2 .

Quy định hiện hành về quy chuẩn đối với nhà cao tầng hiện nay: 

Nhà ở xã hội cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ đỗ xe, tính cả đường nội bộ trong nhà xe.

Nhà ở thương mại cứ 100m2 kích thước bãi đỗ xe máy sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ đỗ xe, tính cả đường nội bộ trong nhà xe. 

Chiều cao của xe, tầng hầm phải có chiều cao tối thiểu phù hợp là 2,2 mét. Đồng thời phải có ít nhất hai lối cho xe đi ra. Lối xe phải được thông ra ngoài đường chính, chứ không được thông ra hành lang.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 86/58 Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp.HCM

E-mail: kinhdoanh@anphuviet.com

Phone:1900636447

Thông tin liên hệ


: eparking
: eParking
: 1900636447
: 86/58 Trịnh Đình Trọng, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Tp.HCM