Đặt banner 324 x 100

Tuyển dụng 10 phó phòng kinh doanh


Mô tả công việc:
- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn khách hàng của đại lý.
- Xây dựng và triển khai chính sách chăm sóc đại lý, kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm soát việc tuân thủ hoạt động quảng bá kinh doanh của đại lý, tuân thủ, tổng hợp kiểm soát xử lý quy trình ra hợp đồng cho đại lý.
- Đề xuất các chi phí chi trả cho đại lý và kiểm soát, theo dõi quy trình chi trả.
- Tổ chức kiểm soát các hoạt động của nhân viên theo đúng mục tiêu.
- Báo cáo tình hình kinh doanh hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của từng đại lý một cách chính xác và kịp thời.

Yêu cầu công việc:
- Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh / Kinh tế / liên quan & Có chứng chỉ Môi giới và Quản lý Sàn giao dịch Bất động sản
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt
- Tư duy dịch vụ khách hàng & tư duy chiến lược
- Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, khả năng dự đoán xu hướng.
- Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.

 

Thông tin liên hệ


: nvan6991
:
:
:
: