Đặt banner 324 x 100

Cần bán khu vực đất sapa2


"Mảnh đất 3580m thôn Phìn Hồ - trung tâm mới của huyện Bát Xát. Đất thuộc nhóm đất dịch vụ hỗn hợp. Pháp lý hiện tại đã có phiếu trích đo và xác nhận của địa phương về tình trạng thửa đất và quyền sử dụng thửa đất. Ngay giữa khu trung tâm mới, khu đô thị mới của huyện.

Thông tin liên hệ


: buithihuong
:
:
:
: