Đặt banner 324 x 100

Cách đăng ký hàng loạt tài khoản và duy trì nhiều tài khoản Google


 Cách đăng ký và duy trì hàng loạt tài khoản Google như thế nào ? Bạn có thể sử dụng trình duyệt Hubstudio.

 Siêu trình duyệt Hubstudio(http://www.hubstudio.com/) chống liên kết đa tài khoản là một trình duyệt vận hành mô phỏng các tệp cấu hình phần cứng thay thế cho trình duyệt đa tác vụ của máy tính, thực hiện chức năng bảo vệ nhận diện trình duyệt , Cookies, bộ nhớ cục bộ , và các tệp bộ nhớ Cache của mỗi tệp cấu hình trình duyệt sẽ được hoàn toàn cô lập và các tệp cấu hình trình duyệt hoàn toàn độc lập và không thể truy cập lẫn nhau.

 Hubstudio tạo ra nhiều trình duyệt nhận diện duy nhất và mỗi trình duyệt nhận diện được tách biệt với nhau. Có thể hiểu rằng mỗi tập tin cấu hình trình duyệt là một máy tính khác nhau và kết hợp với IP proxy , nghĩa là nó sẽ hiển thị máy tính và địa chỉ là khác nhau .

 Quản lý nhiều tài khoản:

 Quản lý hàng loạt tài khoản mạng, hỗ trợ đăng nhập /đăng xuất cookie, không cần đăng nhập tài khoản, chia sẻ và cộng tác được với nhiều người.

 Chống liên kết nhiều tài khoản:

 Mỗi môi trường cấu hình trình duyệt được tách biệt một cách độc lập, Cookie, bộ nhớ cục bộ và các tệp bộ nhớ Cache khác của mỗi tệp trình duyệt sẽ hoàn toàn bị cô lập và các tệp cấu hình trình duyệt không thể rò rỉ thông tin cho nhau, ngăn không cho các tài khoản mạng được liên kết do có cùng nhận diện của trình duyệt.

 Mô phỏng nhận diện của trình duyệt:

 Thông qua các cài đặt cấu hình khác nhau, chẳng hạn như IP, múi giờ, nhận diện thông tin phần cứng thiết bị, v.v., để mô phỏng chức năng của khu vực mục tiêu và phần cứng thiết bị, từ đó thực hiện hàng loạt đăng ký , đăng nhập tài khoản , thực hiện thao tác dùng nhiều tài khoản giả hỗ trợ tài khoản chính bán hàng.

 Công nghệ độc quyền:

 1. Cấu hình máy chủ DNS tùy chỉnh;

 2. Tùy chỉnh chống rò rỉ tên máy tính và tùy chỉnh địa chỉ MAC.

 3. Mô hình khởi động mô phỏng di động để mô phỏng trình duyệt di động

 4. Hỗ trợ tùy chỉnh phần trăm sạc pin thiết bị di động , hỗ trợ kiểm duyệt nhận diện thông tin giao tiếp lập trình ứng dụng API Bluetooth và hỗ trợ màn hình cảm ứng.

 5. Lưu trữ cục bộ và Cookie

Thông tin liên hệ


: Hubstudio
:
:
:
: