Đặt banner 324 x 100

Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months),


Gia hạn 3 tháng (Renew 3 months)
 


Visa ký hiệu DN là gì? (What is visa sign DN ?)

 
Ký hiệu DN là gì? (What is sign DN ?)

Visa thị thực ký hiệu DN – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.(Visa DN- issued to people working with enterprises in Viet Nam)
Ký hiệu Dn có các loại visa sau (Sign DN has the following forms:)
1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)
3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)
3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)
6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)
1 năm nhiều lần ( 1 year -multiple entries)

Gia hạn visa 3 tháng sau thời gian hết hạn visa (Renew visa 3 months after visa was expired)

Gia hạn 3 tháng 1 lần ( Renew 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months-single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months- single entry
)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months- single entry)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng 1 lần
(Origin DN 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months- single entry)

Gia hạn 3 tháng nhiều lần ( Renew 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Moc Bai gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Da Nang gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Nam Can gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Lao Bao gate renew residence 3 months-multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Noi Bai gate renew residence 3 months- multiple enntries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 3 months- multiple entries)

Gốc DN 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han 3 tháng nhiều lần
(Origin DN 1 month entries Mong Cai gate renew residence 3 months- multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/